Shihan Brian W. Workman Smiling, Wearing Hakama in Dojo

Natasha and Shihan Brian, still wearing gi, hakama, relaxing in the living room.